Accions a fer inici-final de curs. Projecte d’acceleració digital

INFORMACIÓ IMPORTANT de suport a les tasques a realitzar per les comissions de Cultura Digital del centres i la figura del coordinador de Cultura Digital.

Els vídeos ajuden a fer les tasques inclosa la feina a realitzar a INDIC.

Les direccions dels centres han rebut diferents correus on s’expliquen diferents accions a realitzar. Els vídeos poden complementar la informació que apareix en aquests correus de manera més pràctica.