Proves de Competències Bàsiques 4t ESO 2018-2019

Els dies 12 i 13 de febrer tindran lloc les proves d’avaluació de Competències Bàsiques de 4t d’ESO

Als següents enllaços podeu trobar documentació i informació d’interès:

Més informació al Portal de Centre i al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.