Calendari PFZ curs 2020-2021

  • El Departament d’Ensenyament, en aquest l’actual context extraordinari (COVID-19) i pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar pel curs 2020-2021:
    La reducció de l’oferta formativa.
    La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.
    L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.
    Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.
  • La detecció de necessitats formatives en centre i individuals està previst realitzar-la durant el primer trimestre, per iniciar les activitats el mes de gener de 2021. La planificació de la formació docent a partir del mes de gener de 2021 serà acordada oportunament d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries competents.

PFZ 2020-2021

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats. Sol·licitud de demandes formatives            1-09-2020         15-12-2020
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats sol·licitades.
Comissió PFZ: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 30 de juny de 2020
Confirmació de les activitats  15 de juliol de 2020
Publicació de les activitats aprovades    30 juliol de 2020
 Inscripció a les activitats  14 de setembre de 2020  27 de setembre de 2020
Consulta d’assignacions (per saber si s’està adjudicat)  9 d’octubre de 2020
Inici de les activitats de formació *  14 d’octubre de 2020
SEGON TORN- Gener 2021
Inscripció a les activitats 8 de gener de 2021 19 de gener de 2021
Consulta assignacions 30 de gener de 2021
Inici d’activitats 4 de febrer de 2021