Les Xarxes Territorials de Transformació Educativa (XTTE), són estructures intencionals de transformació on participen centres del Laboratori (avançats i facilitats) amb altres centres del territori per tal de generar una cultura pedagògica de treball cooperatiu entre centres amb objectius transformadors, respectant les singularitats i afavorint el creixement compartit. Aquestes xarxes estan dinamitzades per tècniques dels ST de Lleida.

 Dinamització de la Xarxa.  

Els centres participants, actualment hi participa centre educatiu de la Noguera (Escola d’Adults de Balaguer)

Calendari Curs 2020-21:

7 d’octubre de 2020 18 de novembre de 2020 20 de gener de 2021 3 de març de 2021 2 de juny de 2021 16 de juny de 2021

Horari: De 10 a 13 h

Coordinació de la Xarxa:

Dinamització: Carolina Carrillo

Suports: Serveis Territorials: Elisenda Sánchez  Serveis Educatius: Èric Berga (CRP Noguera), Raül Manzano (CRP Segrià) Elisenda Oliva (CRP de Les Garrigues)

Finalitats i objectius: 

 • Sensibilitzar i crear la necessitat de transformació dels centres del  territori.
 • Afavorir l’aprenentatge entre iguals compartint objectius i procediments mitjançant la reflexió pedagògica.
 • Fomentar la construcció compartida del coneixement mitjançant l’aprenentatge.

 Finalitats i Objectius de les XT de Transformació Educativa

Pla d’actuació:

Partint d’una intencionalitat pedagògica de xarxa, els centres treballem junts en el coneixement i aprofundiment de l’eina d’autoconeixement de centres on identifiquem la dimensió que més impacte tingui a nivell de centres i de xarxa. Després, relacionem els descriptors connectats amb la dimensió elegida i en triem un. Aquest descriptor s’analitzarà a nivel de xarxa així com també a nivell dels centres participants amb la finalitat de poder crear un pla d’acció conjunt, sempre respectant les necessitats, les característiques i els interessos dels centres de la xarxa. Aquest Pla d’Acció serà la base de transformació dels centres amb l’objectiu que aquests canvis innovadors siguin perdurables i sostenibles en el temps, és a dir, que quedin institucionalitzats (pilotatge al centre). Finalment, la xarxa farà el recull de l’impacte dels diferents plans d’acció en els centres mitjançant un retorn de les experiències viscudes, dubtes i incerteses on tots els participants col·laboraran amb el seu granet de sorra tot exposant propostes de millora.

Línies d’actuació per al Curs 2020-21:

 • L’Eina d’Autoconeixement de Centre i presa de contacte amb l’eina.
 • Presa de consciència de la realitat del propi centre
 • Autodiagnosi del centre
 • Selecció d’un descriptor
 • Identificació individual del descriptor més adequat per a l’enfocament del centre
 • Posada en comú, argumentació i negociació
 • Anàlisi del descriptor: què, per què i com?
 • Antecedents
 • Reconeixement en el propi centre i posada en comú
 • Finalitats i objectius
 • Concreció en el propi centre
 • Creació compartida a la xarxa
 • Reconeixement de palanques de canvi col·lectiu
 • Pla de treball/ Pla d’Acció
 • Relació amb les accions de centre (PGA, Programes innovació, línies actives de treball)
 • Encaix individual en el col·lectiu (Mirades polièdriques)
 • Estratègies de treball compartit
 • Pilotatge al centre
 • Transferència a l’equip pedagògic
 • Aplicació i desenvolupament (recollida d’evidències)
 • Amic crític a la XTTE sobre les evidències, contrast. Propostes de millora
 • Impacte al centre
 • Anàlisi de la millora de la qualitat educativa
 • Incorporació al projecte educatiu de centre
 • Seguiment i revisió
 • Noves propostes de canvi