Servei Comunitari

El Servei comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i ciutadana. Té com a finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seua trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El Servei comunitari va destinat a l’alumnat de secundària obligatòria (3r i 4t ESO), de tots els centres públics i concertats de Catalunya. La metodologia per aconseguir els objectius d’aquest projecte educatiu és l’Aprenentatge Servei (ApS).