Formació ICE – URV

En el seu si, hi ha una àrea específica dedicada a la formació continuada i la innovació educativa de l’àmbit no universitari, dirigida al professorat d’infantil, primària, secundària i formació professional.

Els encàrrecs efectuats pel Departament es basen en la col·laboració amb els Plans de Formació de Zona, la coordinació i l’impuls dels Grups d’Innovació i Transferència del propi ICE i dels Grups de Treball que s’hi associen, així com la realització d’activitats concretes de formació, en especial en l’àmbit del professorat de Formació Professional. Al mateix temps, el professorat adscrit a l’ICE participem com a formadors en activitats dels Plans de Formació i, finalment, impulsem activitats d’iniciativa pròpia.