Formació Permanent del Professorat

     • Informació general
      • (Per qualsevol gestió necessites l’identificador XTEC). Enllaç a l’apartat d’intificador XTEC)
      • Informació període inscripcions
      • Procediment inscripció
      • Les meves activitats: consulta d’assignacions
      • Descàrrega de certificats
      • Document de formació permanent
       • Modalitats de formació
     • Formació a Mataró (PFZ) — Enllaç al punt
     • Altres formacions
     • Certificació de la formació permanent