Pregó dels infants

Referent de l’activitat: Marta Ponti 

CONTEXT

El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia impulsa la participació activa de l’alumnat de 3r, 4rt i 5è d’educació primària a través  del diàleg directe amb els i les seves representants polítiques.

Els nens i les nenes analitzaran  i vivenciaran, l’exercici del  seu  dret a participar a la ciutat i els mecanismes de participació democràtica que té al seu abast. Descobriran el paper de les institucions a la vida dels barcelonins i barcelonines i analitzaran com poden esdevenir agents actiu de transformació de la ciutat.

Aquest programa està dissenyat des d’una mirada col·laborativa i de cocreació que es materialitza en 2 trobades a nivell de ciutat de tots els centres participants i 1 a nivell de districte.

Des del Departament de promoció de la Infància cada any es proposa  un eix temàtic sobre el que reflexionar i fer propostes de millora per a la ciutat. Aquesta proposta va acompanyada d’una guia pedagògica i un material educatiu adreçat a l’equip docent que  “es penja” a la pàgina web del programa que serveix  com a eina de difusió del programa i espai virtual de relació tant dels nens i les nenes com dels centres educatius.

Previ a la implantació del programa, es participarà  de les accions formatives prèvies (que compta amb el  reconeixement  com a formació permanent del CEB) en les que es presentarà  aquesta  guia didàctica on  es detallen les activitats a implementar a l’aula i la seva metodologia.

A llarg del desenvolupament del programa els i les docents comptaran amb el suport de l’oficina tècnica que els orientarà i els prestarà el seu suport en tot moment.

CALENDARI

Durant els mesos d’octubre i novembre, l’alumnat, de la mà dels i les  seves docents revisen a l’aula els drets i deures relacionats amb l’ eix a treballar, seguint les instruccions presentades a la guia didàctica i els materials facilitats.

 • Acte de l’encàrrec del Pregó de les Festes de Santa Eulàlia. Al final del mes de novembre l’ alcaldessa encarrega als nens i les nenes que elaborin el Pregó de les Festes de Santa Eulàlia. Al llarg del matí s’organitzen activitats per identificar els temes a treballar i les eines que permetin als equips  avançar en l’elaboració del pregó.La jornada està pensada com un espai de coneixement entre les nenes i els nens i també els equips docents, amb d’activitats lúdicoeducativas que faciliten la relació entre les diferents escoles participants.
 • Elaboració de manera col·laborativa del Pregó. Durant els mesos de desembre, gener i febrer els nens i les nenes elaboren el Pregó que llegiran el dia de Santa Eulàlia (12 de febrer) i que com tot pregó assenyala l’inici d’aquestes festes de la ciutat. A través del treball a l’aula, les reunions entre els diferents centres i l’espai de comunicació web, els nens i les nenes comparteixen interessos, propostes i suggeriments sobre el model de ciutat que volen, centrant-se en les seves necessitats i interessos.
 • Lectura del Pregó de Santa Eulàlia. El dia de Santa Eulàlia els nens i les nenes llegeixen, en acte públic, el pregó davant de l’alcaldessa, els membres del Consistori i la ciutadania present. En finalitzar lectura es tanca l’acte amb una activitat lúdico-educativa.
 • Elaboració dels manifestos del districte. Una vegada que es llegeixi el pregó, els nens i nenes del mateix districte elaboren un manifest, on analitzen la seva realitat més propera. En aquest manifest, que serà llegit a la seu del districte davant del o la regidor,  es plasmaran les seves propostes i suggeriments per a la millora del propi districte.  Després de la lectura  s’obrirà una audiència pública,  un debat on discutir aquestes propostes i on els i les participants podran interpel·lar directament els seus representants polítics.

Al final del projecte, tots els centres participants reben una còpia del pregó i del manifest de districte que s’han realitzat de forma conjunta i un agraïment explícit del consistori per la seva participació.

FORMACIÓ ASSOCIADA

 • Sessió inicial: Principis d’octubre Presentació de les guies didàctiques de les metodologies d’implementació i resolució de dubtes.
 • 2a sessió formativa durant la trobada intercentres:  novembre
 • 3a sessió formativa durant la 2a trobada intercentres: febrer
 • 4a sessió formativa durant la 3a trobada intercentres: març
 • 5a sessió jornada de valoració: abril

QUÈ SE N’ESPERA?

S’espera que el programa hagi contribuït a que els infants, però també tota la comunitat educativa:

 • Conèixer la Convenció dels Drets dels Infants i especialment el dret a la participació.
 • Conèixer els espais de participació ciutadana de Barcelona i com exercir el dret a participar
 • Fomentar el sentiment de pertinença i comunitat a nivell territorial ( barri, territori)
 • Sentir-se protagonistes en la construcció i transformació de la ciutat i en el diàleg amb els i les representants polítiques (alcaldessa i regidors i regidores
 • Centres participants: Escola Solc