FITXA PARTICIPACIÓ PRIMÀRIA

Amb les dades identificatives del treball i la valoració per part del tutor o tutora, amb una síntesi del treball: Hipòtesi, metodologia i conclusions. S’acompanyarà d’una imatge significativa.

Fitxa Participació Primària