Fòrum de recerca primària

Referent de l’activitat: Martí Boneta

El fòrum de recerca de les Corts és un certamen, al què concorren alguns dels treballs realitzats per l’alumnat del districte, amb l’objectiu de fer un reconeixement del treball d’investigació d’alumnat i professorat, de ser una plataforma d’intercanvi d’experiències, distingir les millors recerques i donar a conèixer a la comunitat educativa i la societat el treball  que es fa als centres educatius.

La recerca permet a l’alumnat adquirir i integrar nous sabers i habilitats i alhora desenvolupar unes capacitats necessàries per viure en una societat culturalment i tècnicament canviant. La recerca doncs, contribueix decididament a la formació  integral  dels joves, un dels objectius principals de l’educació.

Es podran presentar treballs de:

  • Recerca de la First Lego League (que ja s’hauran presentat uns mesos abans)
  • Recerca del Congrés de Ciència (que es presentaran en les jornades del mes de maig per tot Barcelona)
  • Recerques que s’hagin fet en el centre durant el curs.

Un centre por presentar més d’una recerca, la durada serà d’un màxim de 10 minuts.

Fitxa Participació Primària Data de termini de presentació al CRP les Corts: 8 d’abril de 2020

QUÈ HA DE TENIR UN BON TREBALL DE RECERCA?

Ha de seguir el mètode científic:

  • Preguntar–se per alguna cosa que no es coneix, si no hi ha pregunta no hi ha recerca.
  • Fer una hipòtesi de treball
  • Ha de tenir una estructura: pregunta, objectius, hipòtesi, continguts, metodologia, conclusions.
  • Els continguts han de ser coherents i ben fonamentats, no s’ha d’explicar molta teoria només aquella que fonamenta la pregunta d’investigació.
  • Les conclusions han de fer referència a si la pregunta del principi es compleix o no i justificar-ho.
  • Encara que la resposta no sigui la que s’esperava, la recerca estarà bé si s’han seguit uns passos.

FÒRUM DE PRIMÀRIA

? Dimarts, 30 d’Abril de 2020
? 09:30 a 12:00 h.
? ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona) a l’Avinguda Diagonal, 647, 08028 Barcelona

Escoles participants: Lavínia, Duran i Bas, Ausiàs March, Les Corts i Pau Romeva.