Pla de formació de zona: curs 2021-2022

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació  dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del districte de Les Corts  és la planificació formativa a la nostra demarcació, la qual incorpora les activitats de formació en centre, a distància i altres activitats com ara seminaris, tallers, grups de treball etc.

Pla de Formació de Zona 2021/2022. Criteris i orientacions

Períodes d’inscripció

Sol·licitud de plaça

Consulta d’adjudicacions

Inici de les activitats

Primer torn
del 13 al 26 de setembre
8 d’octubre de 2021
a partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn
del 7 al 18 de gener
31 de gener de 2022
7 de febrer de 2022
Formació d’estiu
del 16 al 31 de maig
16 de juny de 2022
1 de juliol de 2022