APS EN TEMPS DE COVID

PREGUNTES FREQÜENTS

Perquè és important fer projectes d’Aprenentatge Servei Comunitari ara?
Com planificar el Servei Comunitari per al curs 2020-2021?
Quins àmbits o projectes requereixen poc contacte entre persones?
Quines necessitats ha fet aflorar el COVID? 
Quines respostes a aquestes necessitats s’han accentuat arrel de la pandèmia? 
Es poden fer serveis fora del centre amb un grup d’alumnes? 
Com poden aportar aprenentatges les entitats als alumnes? 
Es van fer projectes durant el confinament de la primavera del curs passat? 
Que fem als projectes no iniciats o no acabats del curs passat?
Servei comunitari en temps de pandèmia

Documents i orientacions que el Departament d’Educació ha publicat.

Set consells per fer APS en la distància

Roser Batlle i Sergio Ferrandis ens donen uns consells molt pràctics per a tenir en compte quan el centre educatiu i l’entitat redactem un projecte.

Servei Comunitari a distància.

Conferència de la Roser Batlle, el 30 de setembre de 2020 al Departament d’Educació. La conferenciant ens aporta el resultat de la recerca que s’ha realitzat d’alguns projectes que es van realitzar durant el confinament, unes reflexions del què hem après i propostes d’idees per a projectes de Servei Comunitari en la distància

Conferència

Com fer APS en línea

Fátima Avilés Sedeño i Josep M. Puig Rovira ens presenten projectes que es van realitzar durant els mesos de confinament i propostes de solucions que van sorgir.

La fraternitat no pot esperar

Article de la Roser Batlle. L’autora ens aporta unes pistes per analitzar tot el que ens està passant. Alhora que es pregunta quins canvis s’hauran de produir a la nostra societat. En els dos casos aporta les reflexions de diferents autors. La proposta educativa d’Aprenentatge Servei ha demostrat  al llarg d’aquests anys que pot ser una gran eina de canvi.

Entorno al Covid-19

Conjunt de reflexions de pensadors, sociòlegs, pedagogs,… realitzades entre el març-juny 2020. Red Espanyola de Aprendizaje Servicio

APS i coronavirus: experiències

Recull d’experiències que es van realitzar durant el confinament per part de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Totes elles són el reflex de la generositat i creativitat dels estudiants i del seu professorat.

ApS durant el confinament. Aprendre ciutadania i guanyar resiliència”.  El Diari de l’Educació, 15/07/2020.

El Centre Promotor d’APS presenta projectes que es van realitzar durant el confinament.

Aprendizaje-servicio solidario en tiempos de pandemia Revista Digital Novedades Educativas, núm. 355, p. 8-12 (2020)

M.N. Tapia ens aporta projectes que es van dura a terme durant el confinament, a nivell internacional, i ens planteja reptes per al que probablement sigui una llarga transició cap a la post pandèmia