Audicions de MÚSICA TRADICIONAL: presentació

Audicions de MÚSICA TRADICIONAL

Materials pel treball previ a l’escola

Per gaudir plenament de les audicions de música tradicional que us proposem, i aprofitar-les com cal, us proposem dues activitats perquè feu treball previ a l’escola: es correspondran amb dos moments de les audicions en què demanem la participació activa dels nens.

Totes dues activitats surten del llibre “DIVERSITA’T” (d’Ester Bonal, Marta Casas i Nuri Casas) i van acompanyades de gravació, que us anirà molt bé de tenir (en el cas de les corrandes, serà imprescindible per aprendre la melodia…).

El llibre es pot consultar sencer, i també demanar-lo gratuïtament aquí:

De totes maneres, us adjuntem PDF i gravació de les dues activitats proposades, que són aquestes:

– Dansa popular grega (Manula mu). Es tracta d’aprendre de cantar la part en grec d’aquesta melodia. A l’audició hi afegirem un ritme de percussió corporal i una petita dansa, que treballarem in situ.

Corrandes: Les “corrandes” són un dels gèneres del que anomenem “cançó improvisada”, que tradicionalment es pot fer amb diferents melodies i formes poètiques. Els corrandistes amb prou pràctica s’inventen les lletres en el mateix moment. Però en aquest cas, el treball que us proposem és d’inventar unes corrandes a l’escola per cantar-les a l’audició. El treball pot ser conjunt entre la classe de llengua i la de música, o d’altres! Instruccions:

  • Aquestes corrandes es corresponen amb una forma poètica de quartetes de versos heptasíl·labs*. La rima obligatòria (encara que sigui asonant, si no us surt consonant) és entre el segon i el quart vers (ABAC o ABAB). Si, a més, es fa rimar el primer i el tercer, encara més bonic! Però és més important que surti bé el recompte de síl·labes (ho comprovareu si es pot cantar bé amb la melodia).
  • Les corrandes serveixen per parlar de temes quotidians, de l’actualitat, que ens interessin o ens preocupin, per fer broma o per burxar (amablement) algú. Per tant, podeu parlar de la vostra classe o escola, la música que feu, les vostres aficions o qualsevol cosa que vulgueu explicar als altres nens que vindran a l’audició.
  • A l’hora de cantar les corrandes, el corrandista (o grup) canta dos versos, i tothom els repeteix, i el mateix amb els dos següents.
  • A l’escola podeu crear tantes corrandes com vulgueu. Però a l’audició només en podrem cantar una per cada grup de 25 nens (si no, se’ns faria molt llarg). Si les feu conjuntes entre classes, en canteu més tots junts, cap problema (per exemple, un grup de 50 nens canteu dues corrandes).
  • Almenys una setmana abans de les audicions, cada escola ha d’enviar les seves corrandes al CRP: ells les posaran totes juntes en un Power Point, per projectar-les a l’audició i facilitar-ne la comprensió.

* Als exemples del llibre ho teniu escrit com si fossin estrofes de dos versos més llargs; però en realitat s’haurien de dividir en 4 versos heptasíl·labs.

Pere Romaní

Amb la col·laboració de                                 Organitza

logodistrito                              logocrp