Activitats educatives d’estiu 2020-21

Aquest estiu, en el marc de les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn, s’han engegat noves activitats d’estiu per afavorir la inclusió social i promoure la igualtat d’oportunitats entre infants i joves de la ciutat, amb el suport del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació (PMOE), en la mesura 19. Aquestes activitats es desenvolupen en paral·lel als casals municipals d’estiu, coordinadament.

Espais Oberts d’Estiu Enriquit (#EstiuEnriquit):

Aula d’Acollida d’Estiu:

Servei de prevenció en salut mental a l’estiu.