Oficina gestora

Oficina gestora

A les instal·lacions del Servei Educatiu està ubicada també l’oficina gestora

Telèfon: 932 602 963

Atenció al públic:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres (Dimecres no)
De 9 a 14 h