L’avaluació com a motor d’aprenentatge

Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement i anàlisi dels principals elements de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, on s’estableix que cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l’avaluació.