El parvulari, entorn de benestar i d’aprenentatge

El juliol de 2016 el Departament d’Ensenyament va publicar el Currículum i orientacions per al segon cicle d’educació infantil. Aquestes orientacions tenen per objectiu compartir reflexions, donar exemples i pautes per ajudar en la tasca de mestra al parvulari, i alhora, mostrar la millor manera d’oferir oportunitats per al desenvolupament i l’aprenentatge que necessiten els infants. Aquests materials tenen com a objectiu facilitar el coneixement dels principals elements d’aquest document.

Els destinataris són mestres, equips docents i professionals que intervenen al segon cicle d’educació infantil les escoles.