Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor, és un curs de formació adreçat a professorat d’Educació Primària en el qual, a partir de propostes de d’activitats d’aula, es treballa per ajudar al professorat a ampliar el seu coneixement matemàtic en allò que té relació amb l’aprenentatge de l’alumnat.

Des del convenciment que si sabem més matemàtiques es pot planificar millor l’aprenentatge, preveure les dificultats que poden sorgir i per tant ajudar a superar-les i fer més connexions entre continguts matemàtics, s’ha planificat el curs prioritzant per als dos primers mòduls aquells continguts que tenen més incidència en el treball diari a l’aula.