Recursos per treballar a l’aula a partir de 6 contes d’Educació Emocional escrits per Júlia Prunés.

En aquesta web podeu trobar uns fantàstics contes per a treballar l’Educació Emocional a l’aula.

emo

“Entenem les competències emocionals com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals. La finalitat d’aquestes competències s’orienta a aportar valor afegit a les funcions professionals i promoure el benestar personal i social.”

Web del Dr. Rafael Bisquerra