Discapacitat auditiva

 

 

 

AU202f Recursos per a la intervenció educativa per alumnat amb discapacitat auditiva.

Pots descarregar-te l’ article de la revista Aula (Innovació educativa) on es donen eslements per la resposta educativa i l’organització de l’aula per nens i nenes amb pèrdua auditiva, ja que comporten uns plantejaments propis.

 

 

 Guia per a famílies d’infants amb sordesa o sordceguesa . Generalitat Catalunya.

Publicació del Departament d’Ensenyament que facilita informació bàsica a les famílies sobre la sordesa i la sordceguesa, i els suports tècnics i les modalitats d’escolarització d’aquests infants.