Programa de immersió lingüística de primavera

Segons en informa el Servei de Llengües, el 21 de gener es va publicar la Resolució de 29 de desembre de 2016 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajuts destinats a alumnes de sisè d’Educació Primària i de segon curs d’Educació Secundària Obligatòria per desenvolupar un programa d’immersió en llengua anglesa durant la primavera de 2017.

La convocatòria s’adreça a centres educatius sostinguts amb fons públics. L’ajut cobreix despeses d’ensenyament, material, manutenció i allotjament. Les despeses derivades del transport entre el centre educatiu i el centres d’immersió no estan incloses en l’ajuda. El centre ha de formar un grup d’entre 20 i 25 alumnes de 6è de primària o de 2n d’ESO. Tal com és habitual, els alumnes han d’anar acompanyats de dos professors: el d’anglès i un altre amb coneixements d’aquesta llengua. L’assistència a l’activitat es produirà entre els mesos d’abril i juny de 2017 i es realitzarà, en règim d’internat, en períodes setmanals, de diumenge a la tarda a dissabte al matí, d’acord amb el calendari següent:

–          Primer torn: del 23 al 29 d’abril

–          Segon torn: del 30 d’abril al 6 de maig

–          Tercer torn: del 7 al 13 de maig

–          Quart torn: del 14 al 20 de maig

–          Cinquè torn: del 21 al 27 de maig

–          Sisè torn: del 28 de maig al 3 de juny

–          Setè torn: del 4 al 10 de juny.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 6 de febrer de 2017

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria a l’enllaç següent

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998217/ficha.html