Unitats didàctiques per treballar la seguretat a Internet

Unitats didàctiques amb la seqüència, els recursos, la guia per al professorat i els materials per l’alumnat per al treball a l’aula de diversos temes relacionats amb Internet i les tecnologies digitals com ara la seguretat, privacitat, identitat, drets d’autor, ciberassetjament, etc…