Transformació dels serveis de l’entorn de treball

El model TIC de la Generalitat vol garantir un entorn de serveis TIC als centres de forma integral, (connectivitat, xarxa i equipaments) amb una millora del servei i de la seguretat, i respectant l’autonomia de centre.

La transformació dels serveis TIC als centres docents comporta les actuacions següents:

• Millora de la connectivitat a Internet. Més del 99 % dels centres ja disposen d’una connectivitat d’amplada de banda de 100 MB, amb tecnologia de fibra òptica.

• Adequació de l’electrònica de la xarxa local interna de comunicacions a un servei de Wi-Fi d’alta densitat, que permet la connexió simultània dels equipaments necessaris per a les activitats d’aprenentatge. Un 30 % dels centres i serveis educatius ja disposen d’aquesta tecnologia.

• Desplegament del servei d’impressió transversal de la Generalitat. Més del 99 % dels centres ja disposen d’aquest servei en funcionament.

• Adequació dels serveis de l’entorn de treball (administratiu i pedagògic) a la particularitat dels centres.

Renovació de l’àmbit administratiu. Centres educatius