Targetes Scratch

A la pàgina oficial de Scratch trobem les targetes que proporcionen una manera ràpida d’aprendre a programar amb aquest codi. Les 12 targetes inicials estan en català i les 11 avançades estan en anglès.