Repositori de recursos TAC

Procomún. Red de Recursos Educativos en Abierto és un espai destinat a usos educatius i d’aprenentatge, fonamentalment per part de la comunitat docent i l’alumnat, però també pel públic en general. Tothom hi podrà buscar, consultar i descarregar objectes d’aprenentatge en diferents formats.

L’Espai Procomú Educatiu és una iniciativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) que se sustenta sobre el Projecte Agrega i l’enriqueix amb elements nous. Es concreta en un espai web que integra objectes d’aprenentatge i experiències docents i així constitueix una xarxa intel·ligent, social i distribuïda.

En l’Espai Procomú Educatiu es troba el repositori de Recursos Educatius Oberts (REVA) creat pel MECD i les comunitats autònomes, en el qual la comunitat educativa pot trobar i crear material didàctic estructurat, classificat de manera estandarditzada (LOM-ES), preparat perquè el professorat i l’alumnat el descarreguin i en facin un ús direct.

S’ha construït una “capa semàntica” sobre la plataforma existent i s’han ampliat els serveis que ofereix la web mitjançant el treball amb dades estructurades i enllaçades en el marc dels estàndards de la web semàntica. La incorporació d’un cercador facetat permet a l’usuari trobar objectes educatius restringint el conjunt global de resultats a través de múltiples criteris o facetes basats en el seu propi raonament.

L’altre element fonamental de l’Espai Procomú Educatiu és la Xarxa Social Docent vinculada estretament als recursos educatius mitjançant un sistema d’etiquetatge social, votacions dels usuaris, contextos educatius, recomanacions d’ús i comunitats d’aprenentatge.