Parla el que està escrit

El programari en línia iSpeech permet passar a so allò que escrivim. Es pot elegir entre moltes llegües com el català, castellà, anglès, francès, etc. La versió de prova no permet desar els resultats però es pot utilitzar per a la pràctica d’idiomes o per alumnat nou vingut que vols saber el so de les frases que pot veure escrites.