Nova funcionalitat de Google imatges

cercador_imatges

El cercador d’imatges de Google, Google Image Search, té una nova funció,  molt adient per a les produccions multimèdia dels centres. El cercador ha afegit la funció de filtrar la recerca d’imatges segons els seus drets d’ús i reproducció. Només cal anar al menú ‘Eines‘ i seleccionar el nou ítem de menú, ‘Drets d’ús’. Els resultats de recerca es filtren segons cinc criteris: sense filtrar per llicència (per defecte); etiquetades per a reutilització; etiquetades per a reutilització comercial; etiquetades per a reutilització amb modificacions i etiquetades per a reutilització comercial amb modificacions.