Marco Común de Competencia Digital Docente

El “Marco Común de Competencia Digital Docente” és una proposta estandarditzada que especifica la competència digital mitjançant descriptors de 21 sub-competències organitzats en 3 nivells i cinc àrees competencials (informació, comunicació, creació de continguts, seguretat i resolució de problemes). L’esborrany inicial és traducció i adaptació a la professió docent del marc proposat per IPTS (Comissió Europea) per a qualsevol ciutadà europeu en relació amb l’Agenda Digital 2020.

L’esborrany inicial va ser sotmès al debat i validació de representants de CCAA, experts i agents educatius en Jornada organitzada a Valladolid el passat 18 de febrer de 2016. Així mateix, es van recollir propostes de possibles usos del marc comú tant en processos formatius com d’avaluació i acreditació.