Consells per a una bona comunicació

Consells per a una bona comunicació és el nodes on hi trobareu un recull d’instruccions, idees i propostes per facilitar la comunicació amb tota la comunitat educativa.

https://agora.xtec.cat/nodes/consells-per-una-bona-comunicacio-families/

En aquest temps de treball i comunicació virtual, pot ajudar tenir més informació en relació a empatia, brevetat, precisió, accessibilitat, ús no sexista, ús d’imatges i propietat intel.lectual i autoria.