SEMINARI ORIENTADORES

Seminari en que es troben professionals d’orientació de diversos centres públics i privats del districte, per a revisar la tasca professional en relació a les directrius actuals (segons instruccions d’inici de curs i d’altra normativa), per a compartir experiències i bones pràctiques, per a compartir criteris de treball i per a augmentar el coneixement sobre diversos temes relacionats amb la millora de la inclusió escolar. Tanmateix persegueix contribuir a promoure una xarxa professional de col·laboració entre els orientadors del centre i els psicopedagogs de l’EAP.