SEMINARI MEE

El seminari de professionals que fan suport a la inclusió (Primària) del districte d’Horta-Guinardó s’organitza des de l’EAP fa molts cursos amb valoració satisfactòria.

Enguany reuneix fonamentalment mestres d’educació especial però també monitors/es (vetlladors/es), mestres d’atenció domiciliària, educadors/es … tant d’escola pública com concertada, ordinària i especial.

El seminari és un espai de suport, reflexió i  intercanvi d’experiències i coneixement entre aquests professionals, així com de difusió de bones pràctiques en el nostre territori i actualització de temes d’interès.

Conjuntament amb les companyes del Seminari d’orientadors/es del districte, també s’afavoreix la relació i l’intercanvi entre els professionals de Primària i Secundària del districte que fan suport a la inclusió.

En última instància, es pretén fomentar el treball en xarxa entre docents de centres educatius de totes les etapes amb l’objectiu d’encetar nous projectes per atendre la diversitat de l’alumnat del nostre districte.

La periodicitat és mensual i té lloc al Servei Educatiu d’Horta-Guinardó.