Suport Vital Bàsic

A Catalunya, l’any 2007,el Consell Català de Ressuscitació (CCR) va iniciar un proces de treball per tal d’incloure el suport vital dins del currículum escolar dels nostres nens. Un grup de treball integrat per mestres i professors amb l’assessorament de personal sanitari del CCR, va elaborar una proposta educativa adreçada als nens de 3 a 16 anys que es va transferir a les aules.

Actualment el programa Suport Vital Bàsic als centres Educatius (SVBe) conta amb el recolzament del Departament d’Educació de Catalunya (mitjançant la signatura d’un conveni de col.laboració al 2015), i aconssegueix cada any augmentar exponencialment el número de centres educatius que incorporen al programa SVBe al seu curriculum escolar, de docents que imparteixen la formació i de futurs ciutadans que sabran actuar davant una mort sobtada.

El Consell Català de Ressuscitació ha realitzat la formació de Suport Vital Bàsic a centres docents de la comarca de Garraf. Els centres participants podran disposar en préstec del següent material per a la realització de la pràctica amb alumnat:

  • Quatre maniquins
  • Un DEA desfibril·lador extern automatitzat d’entrenament

 

 

 

 

MOLT IMPORTANT: Només poden demanar aquest material en préstec els centres educatius que van fer la formació en Suport Vital Bàsic.

La recollida i el retorn del material al CRP s’haurà de fer en horari d’atenció al públic.