Kit Caixa Arduino

Kit de robòtica per introduir l’alumnat en l’electrònica, la programació i la mecànica utilitzant maquinari i programari de codi i disseny obert mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu basat en l’experimentació. És doncs una nova forma d’ensenyar la tecnologia i estimular les vocacions tècniques entre l’alumnat amb una metodologia basada en projectes i experiments per assolir els continguts.

El kit conté tots els components per fer i construir els experiments, una plataforma en línia amb tota la documentació i tota l’estructura web que permet als participants compartir continguts en forma de blocs, tutorials i fòrums.

Durada i funcionament del projecte

El calendari de treball es desenvolupa durant 20 setmanes, el procés està dividit en quatre parts: Curs de formació per a professors, fase d’experimentació, fase de creació  i presentació final.

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat d’educació secundària.

Educaixa: KitCaixa Arduino
Descripció projecte: Arduino Verkstad Education

Sol·licitud

El centre educatiu interessat pot omplir el formulari i sol·licitar més informació.