Robot Turtels

Joc de sobretaula on hi poden participar de 2 – 5 jugadors. Permet treballar conceptes i ordres vinculades a la robòtica d’una forma lúdica i cooperativa, a partir d’establir reptes i dificultats i anar-les superant a partir de fer un treball d’estratègia. Permet molts nivells de dificultat, per aquest motiu és molt ampli les edats amb que es pot treballar.

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat des d’educació infantil fins a educació primària.