NanoKit

Es tracta d’una proposta interdisciplinària que engloba temàtica pròpia de la ciència més teòrica i la recerca bàsica (per exemple, amb l’experiment de les propietats conductores del grafè) amb d’altres amb una aplicació tecnològica directa (el disseny d’un sensor piezoelèctric). La ‘nano’ és un camp de la ciència en el qual hi treballen tant investigadors especialitzats en ciència fonamental i teorització matemàtica com enginyers i tècnics que centren els seus esforços en el disseny de noves aplicacions.

Aquesta visió d’interconnexió i complementarietat entre disciplines, molt en línia amb el concepte d’educació STEM, és una de les idees que transmet el NanoKit als alumnes. També se’ls transmet la idea que la nanociència i la nanotecnologia és un camp d’estudi al qual es pot accedir des de moltes vessants i molts àmbits.

Aquest material esta adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

Carta de benvinguda al professorat
Material per l’alumnat (fitxes 1-3fitxes 4-7)
Material pel professorat (fitxes 1-2fitxes 3-5fitxes 6-7)
Material imprimible debat (cartes i taulell de treball)
Inventari NANOKIT
Presentació Jordi Díaz  “ViatgeNanomón” , CCiTUB
Concurs Nanoeduca (CCCB)