Matemàtiques: material manipulable d’aula

Maleta amb materials didàctics i manipulatius d’aula per treballar les matemàtiques. Entre daltres, aquesta maleta conté:

Geoplans
Cartes de numeració
Monedes i bitllets
Cintes de mans i peus
Àbac
Cintes mètriques
Fitxes
Quadre de nombres
Gerres i gots de mesura
Bàlues
Fustes de construcció
Llanternes
Imans
Esquadres
Lupes
Botons
Formes geomètriques

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat d’educació primària.

Dossier cicle incial
Dossier cicle mitjà
Dossier cicle superior