Hort a l’escola

Recursos per conèixer i posar en pràctica procediments pràctics de l’agricultura ecològica. L’objectiu bàsic del projecte és fomentar l’ educació ambiental i valors que seran extensius a tot el currículum.

Objectius específics:

  • Sensibilització i educació mediambiental mitjançant el contacte amb l’agricultura i l’hort
  • Introduir els alumnes a l’agricultura ecològica a partir d’aquesta experiència.
  • Reflexionar sobre el model de producció, distribució i consum de la nostra societat.
  • Promoure el coneixement rural i tradicional mitjançant un treball d’aprenentatge intergeneracional entre els més petits i els més grans. 
  • Educar en els valors de la sostenibilitat.

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat d’educació primària y secundària.

Hort escolar com a recurs pedagògic
Guia pràctica d’horticultura ecològica
Sostenibilitat i qualitat dels aliments ecològics