Calendari d’inscripció a les activitats de formació

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en un primer torn al setembre, un segon torn al gener i un torn d’estiu al maig. Els serveis educatius, els serveis territorials, les unitats del Departament i les institucions col·laboradores han de respectar els períodes generals establerts, llevat de casos excepcionals, degudament justificats..