Calendari d’inscripció a les activitats de formació

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en un primer torn al setembre, un segon torn al gener i un torn d’estiu al maig. Els serveis educatius, els serveis territorials, les unitats del Departament i les institucions col·laboradores han de respectar els períodes generals establerts, llevat de casos excepcionals, degudament justificats..

Processos d’inscripció per a les activitats formatives del segon torn:

Tipus de formació Modalitat
formativa
Nombre màxim de sol·licituds Màxim d’hores a sol·licitar Sol·licitud Assignació Consulta assignacions Inici activitats
Formació en centre Assessorament
FIC
Taller a centre
Visita a centre
3  – Del 19 d’octubre al 2 de novembre Del 20 al 29 de gener 30 de gener  4 de febrer
Formació per a centres Seminari coordinació
Formació equips centre
Taller d’equips de centre
4
Formació pel professorat de diferents centres amb persona formadora i de reflexió entre iguals Taller
Curs
Seminari
Grup de treball
5 100 h.
Cursos i seminaris semipresencials i no presencials organitzats pels serveis centrals 2
Activitats de dinamització, sensibilització i difusió Conferència Jornada Taula rodona Presentació experiències 3