Activitats

Les activitats principals són:

 • Identificació: Tria de l’element patrimonial
 • Cerca, selecció i tractament de la informació
 • Caracterització de l’element: època, estil, autor, …
 • Catalogació i elaboració documental sobre l’element apadrinat
 • Participació en la seva conservació
 • Participació en activitats extracurriculars intercicles i de divulgació

El projecte de centre

L’apadrinament implica que un centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu                                     entorn local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.

El desenvolupament del projecte d’apadrinament d’un element patrimonial comporta:

 • La introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a l’eix temàtic que defineix l’element apadrinat i que s’ajustin als objectius generals d’etapa per a cada nivell.
 • La realització d’accions de recerca interdisciplinària, en el marc dels currículums de les diferents matèries, especialment de les ciències socials, així com accions de participació de la comunitat educativa i local a l’entorn de l’element, que poden consistir en tasques de preservació i difusió.
 • L’oportunitat de realitzar activitats extracurriculars internivells i de divulgació extraescolar de la tasca duta a terme per l’alumnat sobre l’element apadrinat.
 • El desenvolupament, per part dels centres, d’una sèrie d’activitats entorn de l’element patrimonial, en el marc de les programacions curriculars, així com en altres espais escolars i extraescolars.
 • Al final de cada curs escolar, el treball realitzat per l’alumnat (o una selecció d’aquest) haurà de divulgar-se mitjançant exposicions, per via telemàtica o per altres Mitjans.

Guia de les diferents fases del projecte.