“L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo
Puig, J.M.; Batlle,R.; Bosch,C i Palos,J.: Aprenentatge Servei. educar per a la ciutadania. Barcelona Ed. Octoedro, 2006, p.20.

Des del CRP Eixample ens hem proposat al llarg del curs 2020-2021 donar suport especialment als centres de secundària que ho requereixin, per a poder portar a termes les activitats curriculars d’APS.

La situació excepcional de COVID en la que estem desenvolupament la docència ens impulsa a buscar recursos virtuals dels que periòdicament anem informant des del CRP Eixample.Us deixem amb aquest video editat pel Departament d’Educació i dirigit per Roser Batlle on hi trobareu idees i metodologies per portar a terme l’APS.

Servei comunitari a distància