Modalitats

Els camps i els entorns d’aprenentatge ofereixen activitats didàctiques innovadores que poden ser de més d’un dia (estades) o d’un dia (sortides). Les activitats de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes. Per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge el Departament d’Ensenyament recomana aquesta tipologia d’estada.

Les activitats d’un dia s’adrecen principalment als centres educatius propers als CdA/EdA.

En les següents pàgines d’aquest apartat trobareu propostes orientatives de sortides d’un dia o d’estades de dos o tres dies (les més habituals, encara que també se’n poden fer de quatre i cinc dies). De totes maneres, es pot concretar una sèrie d’activitats específica per a cada centre, a consensuar durant el contacte previ amb aquests.