L’Entorn d’Aprenentatge de Tremp

PRESENTACIÓ

L’Entorn d’Aprenentatge (EdA) de Tremp és un servei educatiu de suport a la docència integrat a la xarxa de camps d’aprenentatge i entorns d’aprenentatge del Departament d’Educació. Aquests ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya, i realitzar sortides docents fora del centre amb un ventall ampli d’activitats pautades.

El Departament d’Educació, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Servei Educatiu dels Pallars estan implicats en la gestió i funcionament de l’EdA de Tremp i hi aportant diferents recursos i suports.

L’objectiu general de l’Entorn és afavorir i facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars a partir de la observació directa d’elements del patrimoni del Pallars Jussà (geològic-medi ambiental, històric – artístic i tecnològic – hidroelèctric) amb la participació activa de l’alumnat i des d’una òptica competencial.

Tremp i la comarca del Pallars Jussà presenten una àmplia riquesa patrimonial. La singularitat i el tret diferenciador del territori és, però, el patrimoni industrial de les centrals hidroelèctriques, els castells de frontera del Segle XI (i d’altres restes arqueològiques i històriques) i, sobretot, el patrimoni geològic. D’aquesta manera, per potenciar, preservar, divulgar, posar en valor i, especialment, per que les comunitats locals puguin gaudir aquest riquesa, a partir del mes d’abril de 2018, aquesta zona a rebut l’acreditació de Geoparc Mundial de la UNESCO.

L’excepcionalitat de la riquesa geològica de la zona fa que aquesta sigui un entorn especial per a l’estudi de la geologia tant a nivell divulgatiu com universitari i d’investigació. Cada any centenars de geòlegs (universitats, companyies petrolieres …) d’arreu del món visiten la zona, on realitzen estudis de camp estratigràfics i paleontològics.

2013-08-24-08-31-06

L’eix fluvial Flamicell-Noguera Pallaresa (Pallars Jussà) té una xarxa de 9 centrals hidroelèctriques construïdes entre el 1912 i 1940 i una altra de bombeig pur, la central reversible de Sallente, dels anys 80, que completa aquesta xarxa.

2013-05-04-08-54-24

Els conjunts arquitectònics medievals de Mur, Llordà-Covet i Llimiana, entre altres, permeten endinsar-se en una època marcada pels castells de frontera del segle XI. Aquest elements completen l’extraordinària riquesa patrimonial de la comarca.

2013-10-08-17-41-05

És per tot això que s’ofereix una oferta educativa centrada en la geologia, les hidroelèctriques i la història, la qual es complementa amb propostes on es treballen altres aspectes naturals, socials i artístics, a través de l’observació i anàlisi d’elements destacables del patrimoni pallarès.

Esperem que la proposta de l’EdA esdevingui un recurs motivador per l’alumnat i s’ajusti als interessos curriculars i competencials del professorat i dels centres.