Tot el temps del món, toquem els Pirineus

Activitat a l’avinguda dels temps geològics i al jardí de roques del PGOM

Nivell

Cicle superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Durada

3 hores (1,5 h per cada part)

Àrea / Matèria

Coneixement del medi, Ciències Naturals, Biologia/geologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Objectius
  • Identificar les diferents etapes de la taula cronoestratigràfica i comprendre les escales de mesura dels temps geològics
  • Sintetitzar la història de la Terra i els esdeveniments més rellevants que hi han tingut lloc
  • Estudiar els diferents materials que conformen les roques dels Pirineus
  • Reconèixer els ambients de formació que han compost els Pirineus i la paleogeografia associada
Descripció

L’activitat al PGOM (Pirineus Geological Open Museum) consta de dues parts:

  • Tot el temps del món: es du a terme a l’avinguda dels temps geològics. A partir de la representació al paviment de la taula dels temps es realitza una activitat inicial per a familiaritzar-se amb l’escala de treball i la simbologia representada. A continuació, l’alumnat treballa un material dels esdeveniment més rellevants de la història de la Terra, i finalment, es fa un enregistrament entre tot el grup classe des dels inicis del temps fins al final en que cada alumne descriu un d’aquests esdeveniments.
  • Toquem els Pirineus: al Jardí de roques, l’alumnat en petits grups realitza observacions i experiments en els diferents blocs exposats (un total de 13), guiats per una fitxa d’observació. Finalment, es posen en comú les observacions realitzades i es sintetitza tota la formació dels Pirineus i els paleoambients, relacionant-la amb les mostres que ells han estudiat.
Materials
Fotos