Àmbits i activitats

Les activitats que conformen l’oferta pedagògica de l’EdA de Tremp s’agrupen en tres àmbits diferents, encara que es procura que siguin el més transversals possibles:

  • Ciències de la Terra i del medi ambient: són activitats relacionades amb la natura, paisatge, ecosistemes, geologia i paleontologia. La majoria són activitats de camp, encara que també hi ha un taller de fòssils.
  • Història i societatconjunt d’activitats en les que es treballen els castells de frontera del segle XI o els museus o edificis relacionats amb temes històrics de la comarca.
  • Hidroelèctriques: Activitats relacionades amb les obres hidroelèctriques que van transformar Tremp i la comarca sencera, a principis del segle XX

Cada activitat està pensada per a un determinat nivell escolar, encara que algunes es poden adaptar a d’altres. Ho trobareu especificat en l’apartat corresponent a les activitats de cada àmbit.

Totes les activitats es poden realitzar tant en una sortida d’un dia com en el marc d’una estada.

Hi ha una sèrie d’objectius que són comuns a totes aquestes activitats:

  • Introduir l’alumnat en el coneixement d’una comarca amb una rellevància geològica, històrica i natural excepcional, però que sovint, passa desapercebuda.
  • Sensibilitzar l’alumnat vers la protecció del patrimoni natural i cultural de la comarca i, per extensió, al del seu entorn proper.
  • Aplicar una metodologia dinàmica, seguint un treball en petit grup, tot incentivant el raonament crític i la discussió de resultats.
  • Oferir als docents i alumnes dels centres un espai de convivència diferent per potenciar nous lligams i interrelacions.
Activitats prèvies i posteriors

Per un bon aprofitament de l’estada a l’EdA de Tremp, a banda de les activitats que l’alumnat dels centres duen a terme durant l’estada a l’EdA, es recomana la realització d’algunes activitats prèvies a l’estada i posteriors a aquesta, que es poden realitzar a l’aula. Les primeres per motivar als alumnes i preparar-los per la visita i les segones per acabar de treballar els conceptes desenvolupats durant la visita.

Aquestes activitats estan especificades en la pàgina AMB ELS CENTRES, a les respectives subpàgines: activitats prèvies i activitats posteriors.