Quotes i pagaments

Els preus a pagar per les activitats realitzades a l’EdA de Tremp, així com de l’allotjament i manutenció a l’Alberg del Pallars, estan regulats per llei pel Departament d’Ensenyament, i publicats a la següent pàgina web: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/inscripcio/

1.- Quotes d’activitats d’ensenyament-aprenentatge (ORDRE ENS/163/2016)
Tipus d’activitat Import per alumne i dia
Activitats d’un dia (sense estada)   3 € per alumne
Activitats en el marc d’una estada   3 € per alumne i dia

Aquest abonament es realitzarà pocs dies abans del moment de l’inici de l’estada mitjançant transferència bancaria al compte corrent de l’EdA de Tremp:
ES93 2100 0030 81 02 01288804
Algunes activitats específiques, en les que es visiten o treballen espais no vinculats directament a l’EdA de Tremp, tenen un recàrrec al preu oficial, especificat en la pàgina on es descriu aquesta.

2.- Quotes d’allotjament i manutenció

Les quotes d’allotjament i manutenció de l’alberg de Tremp (pertanyent a la xarxa d’albergs de la Generalitat de Catalunya XANASCAT) per als alumnes i mestres acompanyants, són les següents (resumides):

Concepte Import per alumnat i dia
Pensió completa (allotjament i manutenció)   28,90 €
Mitja pensió   22,00 €
Dormir i esmorzar   13,50 €
Àpat addicional (dinar o sopar)     9,15 €

(Acordat amb l’Agència Catalana de la Joventut)

Abans d’acabar el mes de setembre s’ha d’ingressar una bestreta del 10% de l’import total a pagar a l’alberg de Joventut per tal de confirmar la reserva.

3.- Desplaçaments

El desplaçament entre el centre docent i l’EdA de Tremp  va a càrrec del propi centre docent.
Els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques (assenyalats a la web de l’EdA) fora del casc urbà de Tremp, o dels seus voltants, poden requerir un cost addicional en concepte de transport que ha d’assumir el centre educatiu.