Activitats prèvies

En aquesta pàgina trobareu una proposta d’activitats prèvies a la vostra estada. Recordeu que l’estada forma part d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge que comença a l’aula abans de venir a Tremp i que ha d’estar relacionada amb el projecte curricular del centre.

Hi ha tres tipus d’activitats prèvies, relacionades amb els tres àmbits que desenvolupa l’EdA de Tremp. Podeu escollir totes les d’un mateix àmbit, o triar-ne algunes de diferents àmbits, segons la programació de l’estada que els centres han pactat  amb l’EdA i dels objectius a assolir.

Activitats prèvies