Preparació de l’estada

Organització i funcionament

En els diferents subapartats d’aquesta pàgina trobareu tota la informació necessària per una preparació òptima de la vostra estada.

En aquest document podeu trobar un resum amb aspectes pràctics i organitzatius de l’estada (que cal portar, horaris,… ).

Accés al node del vostre centre

Dins d’aquest web, hi ha un espai privat per al vostre centre on trobareu materials i enllaços personalitzats pel treball previ i podreu penjar els vostres comentaris i fotos després de la visita. Busqueu el logotip o el nom de la vostra escola o institut dins de la xarxa interna (intranet).

En el següent document trobareu els passos a seguir per poder realitzar aquesta comunicació interna centre-EdA.

Preparació de l’estada

La trobada de coordinació és una jornada adreçada als docents que tenen prevista una estada amb el seu alumnat a l’EdA de Tremp.

En aquesta trobada, a banda de conèixer les instal·lacions de l’EdA i l’alberg de Tremp, es concretarà la planificació de la proposta educativa que cada centre educatiu desenvoluparà durant la seva estada a l’EdA de Tremp.

Tingueu en compte que les estades als Camps i Entorns d’Aprenentatge serveixen per aprofundir aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat treballa als centres escolars i pretenen desenvolupar aspectes competencials i complementar el currículum que els alumnes reben als seus centres. És per tot això, que creiem que és molt important l’assistència a aquesta jordana.

TROBADA DE COORDINACIÓ CURS 2021-22

 • DATA I HORA: A determinar                                                                                                                   
 • LLOCEpicentre-Centre de visitants. Passeig del Vall, 13. Tremp
 • PROGRAMA:
  10.00   Benvinguda
  10:15:  Presentació EdA de Tremp (oferta educativa, funcionament, …)
  11:00   Visita Instal·lacions: Epicentre i I.C.G.C.
  12:30   Visita alberg de Tremp
  13:00   Panificació estada
  14:00   Dinar (voluntari)

Us recordem que per formalitzar la inscripció heu de portar a la reunió de coordinació, o enviar a l’EdA de Tremp (per correu postal o electrònic) uns dies abans de l’estada el full d’inscripció definitiva, signat pel director/a i amb el segell del centre.

També seria convenient aportar amb anterioritat a l’estada la següent informació:

 • Llistat d’alumnes que poden gaudir d’exempció o bonificació en el preu públic pel servei d’activitats dels Camps d’Aprenentatge, segons l’ordre ENS/163/2016 (com per exemple alumnes de famílies monoparentals, nombroses…). Per gaudir aquests descomptes s’han d’adjuntar les fotocòpies dels documents acreditatius (carnets de família nombrosa, discapacitat…)
 • Llistat d’alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries (per comunicar-ho a l’alberg)

Per últim seria de molta utilitat per a la bona marxa de les activitats i organització a l’alberg que el primer dia de l’estada estiguessin definits:

 • Distribució d’alumnes a les habitacions de l’alberg, en grups de 6 o 8 (nombre de llits en cada habitació). Ho podeu organitzar en aquest full.
 • Grups de treball dels/les alumnes ( 2, 3 o 4 alumnes per grup, segons l’activitat)

Com ja s’ha especificat en la pàgina de l’allotjament de l’apartat l’EdA, aquest es realitza a l’Alberg de Joventut del Pallars, de la xarxa XANASCAT de la Generalitat de Catalunya.

Els preus de l’allotjament i manutenció estan especificats en el punt 2 de la pàgina quotes i pagaments.

Per a la vostra organització seria convenient que us poséssiu en contacte directament amb l’alberg i tinguéssiu en compte els següents documents:

En aquesta pàgina trobareu una proposta d’activitats prèvies a la vostra estada. Recordeu que l’estada forma part d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge que comença a l’aula abans de venir a Tremp i que ha d’estar relacionada amb el projecte curricular del centre.

Un temps abans de l'Estada, personal de l'EdA de Tremp es posarà en contacte amb els professors/es o mestres del grup per a recomanar un tipus o altre d'activitats prèvies.

Hi ha tres tipus d’activitats prèvies, relacionades amb els tres àmbits que desenvolupa l’EdA de Tremp. Podeu escollir totes les d’un mateix àmbit, o triar-ne algunes de diferents àmbits, segons la programació de l’estada que els centres han pactat  amb l’EdA i dels objectius a assolir.