Desprès de l’estada

Per enriquir la seqüència didàctica que va començar amb les activitats prèvies i es va desenvolupar durant l’estada, és molt convenient que després d’aquesta es realitzi un treball posterior, altra vegada, a l’aula.

També us demanem que ompliu les enquestes de valoració de l’estada per tal de millorar la nostra tasca.

Després de l’estada

Les vostres opinions i els vostres suggeriments ens poden ser molt útils per a millorar les estades i la coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica de temps i la vostra col·laboració. Gràcies.

En aquesta pàgina podeu trobar activitats posteriors dels diferents àmbits.