Desprès de l’estada

Per enriquir la seqüència didàctica que va començar amb les activitats prèvies i es va desenvolupar durant l’estada, és molt convenient que després d’aquesta es realitzi un treball posterior, altra vegada a l’aula.

En la següents pàgines trobareu uns dossiers amb activitats posteriors, dels tres àmbits que desenvolupa l’EdA de Tremp, dels quals us agrairíem que ens trametéssiu els resultats assolits. També us demanem que ompliu les enquestes de valoració de l’estada per tal de millorar la nostra tasca.