Amb els centres

Tal com diu la pàgina web oficial del departament d’Ensenyament: “els camps i els entorns d’aprenentatge són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne”

http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/queson/

Aquest treball conjunt es manifesta en els tres moments, enumerats en aquesta pàgina web. L’estada als CdA’s i EdA’s no comporta només realitzar unes determinades activitats els dies assignats, sinó que a més es necessari un treball previ que serveixi per preparar l’estada i motivar a l’alumnat i l’elaboració d’uns materials amb posterioritat a l’estada que completin la seqüencia didàctica.

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats, que estan desenvolupats en el següent document.

En les següents pàgines d’aquest apartat trobareu la informació necessària per implementar la vostra estada.