Nova secció “Nous Materials del Fons”

Des d’aquest mes d’octubre, teniu a la vostra disposició a la pàgina web del CREDA, una nova secció on s’aniran publicant totes les novetats del Fons (compres i donacions), així com d’altres materials dipositats al Fons que tenen poca visibilitat i que poden ser del vostre interés.

Totes les publicacions que es pengin no apareixeran a la portada de la pàgina web i, per tant, tots els professionals interessats en rebre les notificacions de les publicacions que es vagin penjant en aquesta secció, caldrà que entrin a la pàgina en qüestió i es donin d’alta per rebre les notificacions (columna esquerra), tal i com es fa amb les noticies publicades a la pàgina d’inici.

La pàgina Nous Materials del Fons la podeu trobar al final del Menú “Professionals” de la pàgina d’inici.